Ismét változott a CSOK - frissítve!


A legújabb két kormányrendelet egyrészt egységes keretbe foglalja az új lakásokhoz, illetve a használt ingatlanokhoz vagy azok bővítéséhez igényelhető családi támogatásokat (CSOK), másrészt egyértelműsíti, egyszerűsíti is a rendszert. A legfontosabb változásokról azoknak is érdemes tudni, akik az elmúlt időszakban már alaposan felkészültek az új otthonteremtési támogatási rendszer részleteiből.
Aki már igényelte a CSOK-ot, annak is érdemes tudni, hogy ha a változások kedvezőbb feltételeket jelentenek a számára, akkor még el nem bírált igénylés esetén az új érvényes szabályok szerint kell eljárnia a bankoknak!

Az újabb változások:

1. Egyedülállók, élettársak és házaspárok is igényelhetik a használt és új ingatlanhoz is a támogatást, azonban utóbbiaknak együttesen kell azt megtenniük. Az élettársak és házastársak is mindketten támogatott személyekké válnak.

2. Az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után is igényelhetik, a kapható támogatási összeget mindkét fél esetében - a saját gyermekeik után - ki kell számolni és a számukra kedvezőbb konstrukciót alkalmazhatják. Ha a párok két tagjának más mértékű támogatás járna a gyermekei után, a magasabbat kell megítélni.

3. A múlt év végén meghirdetett feltételekhez képest az új lakás vásárlásánál eltörölték a 30 milliós értékhatárt. A használt lakásoknál viszont továbbra is van felső plafon: a lakás vételára nem lehet magasabb 35 millió forintnál. Megszűnik viszont a használt ingatlanok régiók szerint eddig létezett négyzetméterár-plafon.


4. Szigorodott a szabályozás azon pontja, hogy mostantól 100 százalékban a CSOK-ot kapott személyeknek kell tulajdonolnia az új lakást, más nem szerezhet benne tulajdonrészt.

5. A támogatási időszak tíz évében kötelező a lakásbiztosítás megléte a megvásárolt ingatlanra.

6. Az új rendelet az új lakások esetén már tételesen meghatározza, hogy mit tekint lakásnak: 12 négyzetméteres lakószobával, konyhával, fürdővel és vécével ellátott, villamosenergia, ivóvíz- és csatornahálózatba bekötött lakóingatlant tekint támogathatónak.

7. Mostantól a szigorú, társadalombiztosítotti jogviszony estén az állam beszámítja a középiskolai tanulmányokat, ugyanakkor újdonság az is, hogy már felsőoktatási hallgatók is igényelhetik a CSOK-ot.

8. Pontosan meghatározza a jogalkotó, hogy a gyermekvállalásra mennyi idő van: új lakás/ház esetén egy gyermek vállalásakor 4, két gyermeknél 8, három vagy több gyermek vállalása esetén 10 év alatt kell teljesíteni a megelőlegezett támogatáshoz tett ígéretet.

9. Használt lakás esetén az előre vállalt gyermekeknél egy gyermek estén 4, kettő gyermek esetén 8 évet ír elő a rendelet.

10. Az új szabályok megengedik a külterületi (pl. tanya) vagy zárt telken történő építkezést. A víz- és csatornahálózatra való csatlakozás kiváltható ivóvíz minőséget produkáló kúttal, és megfelelő műszaki állapotú szennyvízgyűjtővel.

11. Ugyan a törvény továbbra is meghatározza, hogy a kedvezmény megítélésénél számba vett gyermekeknek életvitelszerűen a megvásárolt lakásban kell lakniuk a kedvezményes időszak 10 évében, könnyítés, hogy a gyermekek nagykorúság elérésekor vagy tanulmányaik ideje alatt a támogatási szabályok megsértése nélkül elköltözhetnek.

12. A CSOK minden olyan új lakás építéséhez igényelhető, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az építési tevékenység bejelentését igazoló dokumentummal rendelkezik. Illetve minden olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, az épület felépítéséről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. Ugyanakkor csak azon épületekre kérelmezhető a támogatás, amelyeket a gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

13. A CSOK-kal építhető, illetve vásárolható új lakás hasznos alapterülete egy gyermek esetén legalább 40, két gyermek esetén legalább 50, három vagy több gyermek esetén legalább 60 négyzetméter kell legyen. Kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos ház esetén a hasznos alapterület mérete 70-80-90 négyzetméter lehet.

14. A használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén eltörlésre került a négyzetméter szerinti támogatás, az előírt minimum négyzetméter egy gyermek esetén 40, kettőnél 50, háromnál 60, négy vagy annál több gyermek esetén 70 négyzetméter.

15. Új lakás építésénél vagy vásárlásánál a támogatás összege egy gyermek esetén 600 ezer, kettőnél 2 millió 600 ezer, míg három vagy több gyermeknél 10 millió forint. Használt lakás vásárlásához a vissza nem térítendő támogatás egy gyermek után 600 ezer, két gyermek után 1 millió 430 ezer, háromnál 2 millió 200 ezer, négy vagy több gyermek esetén pedig 2 millió 750 ezer forint.

16. Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 négyzetméter hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű ház építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához adó-visszatérítési támogatást (áfa-visszaigénylés) igényelhet. Az adó-visszatérítési támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

17. Azokat sem zárják ki a támogatási rendszerből, akik már igényeltek CSOK-ot, illetve korábban szocpolt, ők a megkapott és a jelenleg igényelhető támogatás különbözetét igényelhetik minden támogatási kategóriában, nem csak a 10 milliós támogatásnál.

18. A használt ingatlan vásárlásához igénybe vett CSOK esetén is lehet már ingatlantulajdona az igénylőnek, de csak maximum 50%-os tulajdonjoggal rendelkezhet.

19. A használt és új ingatlan támogatásához is az igényléshez előírt tb-jogviszony a megengedett 15 nap helyett 30 nap megszakítással teljesíthető.

20. Az "extra CSOK" 10 milliós támogatásához eltörölték azt a kitételt, hogy az igénylő vagy házastársa a KHR-rendszerben (régi BAR-lista) egy évre visszamenőleg nem szerepelhet (a +10 milliós hitelnél azonban a bankoknál feltétel lehet!).

21. Szigorodott a gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetés feltétele: az eddig mentességet adó tényezők (házastárs halála, gyermek halva születése, fogyatékkal születése, megváltozott munkaképesség miatti nem vállalása) miatt nem mentesül a visszafizetés alól az igénylő, csak méltányosságból 5 évre halasztódik a visszafizetési kötelezettség. Ez után dönti el a kormányhivatal, hogy milyen mértékben kell visszafizetni (legsúlyosabb esetben a jegybanki alapkamat 5-szörösével megnövelik a támogatás tőkeösszegét).

22. Használt ingatlan esetén az előre vállalható gyermekek száma maximum kettő, a meglévő gyermekek számától függetlenül, míg az új ingatlan esetén három gyermek vállalható előre gyermektelen házaspár esetén. A megelőlegezett támogatást csak házasok igényelhetik, és az egyik fél 40 év alatti kell legyen.

23. Friss infó (február 25.): a minisztérium a tetőtér-beépítésnél az új lakásra kapható 10 millió forintos támogatást szigorította az új kormányrendeletben. Eszerint a legalább két új albetét kialakítása a tetőtérbene értendő, a meglévő ingatlan alsó szintjének albetétje nem számítható bele.Ez alapján társasházak tetőtere, vagy családi ház esetén legalább két tetőtéri lakás kialakítása (ez által pl. három lakásos társasház) esetén adják csak meg a 10 milliós CSOK-ot.

2016. február 11., CSOK Otthonteremtési Kedvezmények blogspot / csalad.hu / MTI

Related

vásárlás 1976910153288466360
item